Wyszukiwarka
Historia
Cmentarz w Borowicach
Droga Sudecka
Stare pocztówki
Geografia - - - - - - Geologia
Wody powierzchniowe
Ochrona przyrody - Dojazd
Plany Borowic Mapy okolic
Klimat i pogoda
Zabudowania - Mieszkańcy
Flora - - - - - - - - - - - Fauna
Gitarą i Piórem (Borowice)
Kulinaria regionalne
Gastronomia i sklepy
Baza noclegowa
Imprezy sportowe
Galerie zdjęć i filmów
Instytucje, kontakty
Kościół i Parafia Sosnówka
Pożegnania
Słownik nazw własnych
Monografia Borowic
Internet w Borowicach

Przesieka - sąsiedzi zza lasu

Przesieka.pl


Piłkarze
Gitarą i ...
Wybory
Apel Poległych
Niebezpieczne miejsca
Górskie MP Masters
Zebrania wiejskie
WOŚP

Polski

English

Deutsch

Český


Wywiad z kandydatem na wójta Gminy Podgórzyn, Panem Zdzisławem Ratajskim


Zdzisław Ratajski

- Proszę się nam przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie.
- Nazywam się Ratajski Zdzisław, urodziłem się w 1951 roku w Cieplicach Śląskich Zdrój i przez pierwsze osiemnaście lat mojego życia mieszkałem w Marczycach. Do szkoły podstawowej uczęszczałem do Marczyc i Sosnówki, liceum ogólnokształcące ukończyłem w 1969 roku w Cieplicach. Następnie 35 lat, to służba w szeregach Wojska Polskiego, gdzie przeszedłem prawie wszystkie stopnie wojskowe od szeregowca do pułkownika. Służyłem w wielu garnizonach Śląskiego Okręgu Wojskowego i większość lat mojej służby, to służba w jednostkach liniowych. Po przejściu do rezerwy w 2003 roku i wybudowaniu domu w Marczycach, zamieszkałem tutaj na stałe. Jestem szczęśliwie żonaty, mam dwoje dorosłych i samodzielnych dzieci, a także dwoje wspaniałych wnuków, którzy mieszkają we Wrocławiu. Przez ostatnie dwa lata mojej służby pełniłem obowiązki komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie z racji obowiązków współpracowałem z samorządami dwóch dużych miast, dwóch powiatów i kilkunastoma gminami, spełniając wobec nich służebną rolę w zakresie obronności państwa.
Niemal od samego początku swojego zamieszkania w Marczycach, aktywnie włączyłem się w życie społeczne mojej miejscowości i Gminy Podgórzyn i od tego czasu uczestniczę w posiedzeniach Rady Gminy i dzisiaj nie jest mi już obca problematyka samorządowa na szczeblu gminy.
Od stycznia 2007 roku byłem przewodniczącym rady sołeckiej, a od lipca 2008 roku jestem sołtysem Marczyc.
Od kwietnia 2009 roku jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Podgórze Karkonoskie, którego powołaliśmy wychodząc naprzeciw niezadowoleniu mieszkańców gminy Podgórzyn na sytuacje, jaka zaistniała po tym, jak obecna rada gminy i wójt gminy uchwaliła w grudniu 2008 roku wysokie stawki za wodę i ścieki. Przypomnę Państwu, że list protestacyjny, który wtedy wystosowaliśmy do naszej gminnej władzy podpisało ponad 1000 mieszkańców.
Jestem osobą niezależna materialnie i nie związaną z żadnymi lokalnymi układami, nie należę do żadnej partii politycznej, chociaż mam własne upodobania co do dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce. Jestem także osobą spełnioną zawodowo, ale pragnącą poświecić się pracy społecznej na rzecz mieszkańców Naszej Gminy.
Zgodziłem się kandydować na Wójta Gminy Podgórzyn, ponieważ tak chcieli członkowie naszego stowarzyszenia, a ja sam wiem, że nie wszystko co się dzieje w Naszej Gminie odpowiada naszym mieszkańcom. Mam własny program wyborczy i wiele propozycji, które chciałbym wdrożyć w Naszej Gminie.

- Na czym powinien skoncentrować się wójt Gminy Podgórzyn w latach 2010-2014?
- Jako wójt Gminy Podgórzyn chciałbym w najbliższej kadencji skoncentrować swój wysiłek w realizacji dwóch podstawowych problemów:
- pierwszy dotyczy problematyki naszych mieszkańców w zakresie współdecydowania o sprawach istotnych dla ich codziennego życia i rozwoju społecznego;
- drugi dotyczy problematyki gospodarczego rozwoju Gminy w realizacji inwestycji sprzyjającej turystyce.
Jak to zamierzam zrealizować?
a) Aby mieszkańcy naszych miejscowości aktywnie włączyli się życie społeczne ich miejscowości i Gminy, muszą uwierzyć, że ich marzenia i potrzeby są uwzględniane przez władze gminy. Nie jest żadną tajemnicą, że na dzień dzisiejszy, aktywnie w życiu społecznym miejscowości bierze udział 1-2 % mieszkańców. Taka jest średnia frekwencja na naszych wiejskich zebraniach, nie dotyczy to oczywiści okresu kampanii wyborczej, kiedy to mieszkańcy naszych miejscowości spragnieni informacji o tym co się będzie działo w najbliższym czasie i kto zabiega o ich głosy przybywają liczniej na takie spotkania.
b) Z tego wynika, że mieszkańcom nie jest obojętne, to co się będzie u nas działo. Nasi mieszkańcy mają wiele inicjatywy i pomysłów, które chcą realizować sami.. Mieszkańcy Staniszowa, Przesieki i innych miejscowości sami chcą budować chodniki i porządkować pobocza, w Podgórzynie sami budują Plac Zabaw. Urząd Gminy powinien stwarzać im tylko warunki i oprawę prawno- dokumentacyjną, która pozwoli realizować zamierzenia mieszkańców.
c) W rozwiązywaniu tych problemów, nie zamierzam nikogo pominąć, bo Gmina to wszyscy jej mieszkańcy, gospodarka, przyroda itd. To dzieci, ludzie młodzi, którzy dopiero organizacją sobie życie, osoby w wieku produkcyjnym i osoby starsze, to ludzie biedniejsi i bogatsi, to także ludzie nie dający sobie rady w codziennym.
d) Co im możemy zaproponować?:
- dla tych, którzy nie maja mieszkań i nie stać na wybudowanie własnego mieszkania, będziemy budować mieszkania socjalne, do budowy, których chcemy zatrudnić osoby bezrobotne oraz tych, którzy będą chcieli w nich zamieszkać. Pozwoli to chociaż częściowe zlikwidowanie bezrobocia oraz przywrócenia tych ludzi do aktywności zawodowej;
- chcemy, aby w każdej miejscowości była świetlica wiejska (Ścięgny, Marczyce, Zachełmie), w której to mieszkańcy będą mogli się spotykać i realizować własne potrzeby dotyczące ich miejscowości. W Podgórzynie powinien powstał Gminny Dom Kultury (budynek numer 13), który może spełniać wiele społecznych funkcji:
- wiejski dom kultury;
- obiekt w którym będą się odbywały sesje rady gminy następnej kadencji.
Do czasu, kiedy budynek 13 w Podgórzynie nie będzie wyremontowany, sesje rady Gminy powinny się odbywać w Klubie Ekran. Aby dać realną szanse ludziom aktywnym i pragnącym współdecydować o tym, co się dzieje w ich miejscowości i gminie możliwość uczestniczenia w sesjach rady i posiedzeniach komisji. Nie potrafię wytłumaczyć sobie, dlaczego w tej kadencji najczęściej sesje Rady Gminy odbywały się w Borowicach w Hotturze i to o godz.10.00. Dlaczego odbywały się tak daleko i to w godzinach dopołudniowych - nie znam prawdziwych przyczyn i powodów, dlaczego akurat Hottur, to najlepsze miejsce. Pamiętam tylko, że za poprzedniego wójta, sesje odbywały się w godzinach popołudniowych, przeważnie w pomieszczeniach Straży w Sosnówce.
- jestem także wielkim zwolennikiem, aby w każdej miejscowości był Orlik, ale zdaję sobie sprawę, że nie stać nas na to i uważam, że w pierwszej kolejności powinien powstać Orlik w Miłkowie. W innych miejscowościach powinny być boiska trawiaste z możliwością do gry w piłkę nożną. Nie wiem, jakie jest rocznego koszt utrzymania Orlika, ale myślę, że już w przyszłorocznym budżecie taka pozycja się pojawi;
- biblioteki lub punkty wypożyczania książek w każdej miejscowości. Niech to będzie świetlica, pomieszczenie prywatne lub inne, ale nie zapominajmy,że poprzez czytelnictwo uprawiane przez młodzież, a i ludzi starszych rozwijamy własny intelekt i nie wpadamy we wtórny analfabetyzm;
- Internet w powszechnym użyciu wykorzystywany pomiędzy urzędem gminy, a mieszkańcem bez konieczności wizyty w urzędzie;
- chciałbym, aby pomieszczenia szkół mogły być wykorzystywane dla potrzeb mieszkańców, a kadra pedagogiczna zachęcała i pomaga w propagowaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych różnorodnych formach dokształcania i propagowania działalności prospołecznej;
- przy klubie Ekran w Miłkowie powinien powstać zespół folklorystyczno – muzyczny. Jestem pewny, że przy niewielkich nakładach może w krótkim czasie powołać zespół folklorystyczno- muzyczny, który może być naszą wizytówką w organizowanych tak licznych w naszych miejscowościach imprezach i zabawach.
Drugi problem, którym chciałbym się zająć dotyczy zadań gospodarczego rozwoju gminy w realizacji inwestycji sprzyjającej turystyce.
Nie będę nikogo przekonywał, że pomyślność naszych miejscowości i gminy to turystyka. Jak ona teraz wygląda, sami widzimy. Jeżeli jeszcze w okresie letnim jest, jako tako, to w okresie zimy jesteśmy białą plamą wśród gmin leżących u podnóża Karkonoszy.
Aby nasze turystyczne miejscowości z powrotem nabrały cech miejscowości turystycznych zamierzam realizować program rozwoju infrastruktury gminy dla potrzeb jej mieszkańców i rozwoju turystyki.
Co zamierzam!
1. W pierwszej kolejności chcę inwestować w drogi gminne, trasy rowerowe i szlaki turystyczne. W pierwszym miesiącu mojego urzędowania opracuję „Plan remontu i modernizacji dróg gminnych, tras rowerowych i szlaków turystycznych”, określę potrzeby ich finansowania i kolejności ich remontu. Po konsultacjach społecznych i uchwaleniu przez radę gminy będę chciał w ciągu kadencji wyremontować co najmniej 12 km dróg, przeznaczając na ten cel co najmniej 1 mln złotych.
2. Egzekwować od KSWiK racjonalnego i oszczędnego gospodarowania powierzonym jej mieniem i niepuszczaniem do stałego wzrostu ceny wody i ścieków. Na marginesie tej problematyki, a dotyczącej dalszego kanalizowania i wodociągowania naszych miejscowości, istnieją duże prawdopodobieństwo, że nie zrealizujemy zaleceń Unijnych, abyśmy do 2015 z kanalizowali wszystkie miejscowości.
Jakie mamy obecnie potrzeby, przypomnę Państwu:
a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Staniszów, Zachełmie, Borowice oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Marczycach;
- modernizacja przepompowni głównej w Sosnówce;
- budowa kanalizacji Staniszów i Zachełmie;
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borowicach wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków
b) przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w Przesiece, Podgórzynie, Zachełmiu, Borowicach, Miłkowie i Marczycach oraz budowa stacji uzdatniania wody w Przesiece, Borowicach, Sosnówce Górnej i Miłkowie. Jakie będą koszty tej inwestycji - brak na dzień dzisiejszy konkretnych danych. Ale na pewno nie mniej niż w I etapie.
3. Chcemy tworzyć i pisać programy, które będą sprzyjały tym inwestorom i tym inwestycją współfinansowanym z budżetu gminy, które będą wykorzystywały odnawialne źródła energii, w tym źródła termalne, pompy cieplne i solary. W Podgórzynie mamy sprzyjające warunki, aby wypromować naszą gminę i sam Podgórzyn, jako teren korzystający ze źródeł termalnych. Przy niewielkich własnych nakładach, które z 75% mogą być dofinansowane z funduszy unijnych możemy wypromować naszą Gminę na całe województwo i kraj.
4. Chciałby znaleźć inwestora i pozyskać fundusze na budowę tras narciarskich na terenie naszej Gminy. Wiem, od mieszkańców Przesieki, że kiedyś były plany, dotyczące tras narciarskich z Odrodzenia, chcemy do nich wrócić.
5. Będę egzekwował przestrzeganie prawa w zakresie zwalczania wszelkich przejawów marnotrawstwa i barku poszanowania mienia, walczyć z tymi, którzy wyrzucają odpady na dzikie wysypiska, niedbają o porządek na posesjach, odprowadzają wodę opadową do sieci kanalizacyjnej, itd.
6. Wreszcie pragnę, aby każda z naszych miejscowości miała, rozpoznawalną wśród turystów obiekt lub teren. Może to być dla Przesieki- wodospad Podgórna, lub trasa narciarska, dla Sosnówki – Zbiornik Sosnówka lub Kaplica Świętej Anny, a dla Marczyc – Ruiny zamku Henryka na górze Grodna.
7. Wreszcie chcemy powrócić do możliwości korzystania przez mieszkańców Naszej Gminy, mieszkańców sąsiednich miejscowości i turystów z walorów Zbiornika Sosnówka. Wielu radnych do powiatu chce wspierać nasze działania i lobować w tej sprawie.

- Jakie działania w ramach promocji gminy powinny zostać przeprowadzone w najbliższej kadencji?
- Promocja Gminy Podgórzyn musi być oparta na realizowaniu tych imprez i wydawaniu materiałów promujących o naszych miejscowościach, które przynosić będą Gminie i Naszym Mieszkańcom konkretne, materialne korzyści. Czy tak teraz jest, nie mamy na ten temat żadnej informacji. Mówiąc o turystyce i promocji Gminy, podam przykład, dotyczący mojej miejscowości, gdzie nie potrafimy wykorzystać wszystkich walorów turystycznych w naszych miejscowościach, dotyczy to ruin Zamku Henryka. Jego widokowa wieża, od wielu już lat jest zasłonięta przez wysokie konary drzew i nie jest widoczna dla ludzi, którzy przejeżdżają przez nasze okolice, a którzy chętnie zatrzymaliby się u nas. Tylko poprzez budowę nowych inwestycji, takich, jak baseny z ciepłą wodą wykorzystywaną ze źródeł termalnych, porządkowanie obiektów widokowych i obiektów turystycznych będziemy mogli wypromować naszą Gminę, pozyskać fundusze, zmniejszyć bezrobocie i odzyskać turystyczny blask naszych miejscowości.

- Co Pan sądzi o pomyśle dokończenia budowy Drogi Sudeckiej łączącej Gminę Podgórzyn ze Szpindlerowym Młynem?
- Budowa Drogi Sudeckiej ma wielu zwolenników i przeciwników. Ja popieram tą inwestycję, ale tylko w sytuacji, kiedy jej powstanie będzie prowadzone równolegle z powstawaniem wokół niej tras narciarskich i biegowych łączących Odrodzenie z Przesieką, Borowicami, Sosnówka i Zachełmiem.

- Jakie ma Pan zdanie na temat rozszerzenia granic KPN?
- Nie chciałbym aby granice KPN rozrastały się, ponieważ jest to niekorzystne dla Naszej Gminy i ogranicza inwestycje pro turystyczne.

- Jakie ma Pan zdanie na temat energetyki wodnej, geotermicznej i wiatrowej? Czy i gdzie można umożliwić ew. inwestycje z nią związane?
- W moim programie stawiam na tych inwestorów i te inwestycje, które będą wykorzystywały odnawialne źródła energii, w tym szczególnie wody geotermalne, elektrownie wodne, solary, pompy cieplne itd. W pierwszej kolejności pragnąłbym wykorzystać bogatych złoża wody termalnej, które występują na terenach Stawów Podgórzyńskich i na które właściciel, Pan Ogłaza posiada już koncesje. Jest duża szansa, że na bardzo korzystnych warunkach, Gmina Podgórzyn może pozyskać pożyczkę z funduszu unijnego i zbudować zbiorniki wodne z ciepłą wodą, z których będą korzystać mieszkańcy i turyści odwiedzające Naszą Gminę. To może być inwestycja, która rozsławi Gminę i może dać zatrudnienie wielu osobom. Ze względów mało korzystnych, nie ma u nas terenów, na których mogą działać elektrownie wiatrowe.

- Samochodowy Rajd Karkonoski, którego trasa przebiega przez szosy gminy Podgórzyn budzi skrajnie różne emocje wśród mieszkańców i turystów. Z jednej strony przyciąga miłośników motoryzacji, z drugiej - paraliżuje komunikacyjnie gminę i przeszkadza turystom poszukującym kontaktu z naturą. Jakie jest Pana zdanie na temat tej imprezy. Jaka powinna być jej przyszłość w gminie Podgórzyn?
- Jestem zdania, że ta impreza nie przynosi Gminie dużego rozgłosu, a tym bardziej korzyści materialnych. Choćby z tego względu nie jestem jej zwolennikiem.

- Czy i jak można byłoby przeprowadzić działania mające na celu aktywizację turystyczną zbiornika Sosnówka?
- Od wielu już lat lobuję za tym, aby Zbiornik Sosnówka był dużą atrakcją turystyczną i rekreacyjną w Gminie Podgórzyn. Jest jednym z celów działania naszego stowarzyszenia, które działa od ponad dwóch lat. Dwa lata temu mieliśmy spotkanie z Panem Posłem Zawiłą i s.p. Panem Szmajdzińskim, którzy przyrzekli nam pomóc w tym problemie. Teraz jest odpowiedni klimat, że po wyborach władze Jeleniej Góry i Starostwo Powiatu przychylą się do naszych próśb i pomogą nam zrealizować nasze marzenia. Na początek chcemy aby można było korzystać z ciągu spacerowego wzdłuż zapory i utworzyć platformę widokową. Dalej chcielibyśmy,aby powstały tutaj kąpieliska i plaża. To będzie kolejna inwestycja i obiekt, który może wypromować Naszą Gminę na cały region, a może i kraj.

- Jakie imprezy kulturalne i sportowe powinny być szczególnie wspierane przez gminę jako najbardziej oddające jej specyfikę i kierunek w jakim powinna się rozwijać?
- Imprezy kulturalne i sportowe, które chcemy wspierać, to przede wszystkim: zawody rowerowe rozgrywane na ścieżkach i trasach rowerowych wzdłuż szlaków obejmujących wszystkie miejscowości Naszej Gminy, rozgrywane we wszystkich kategoriach wiekowych; wszelkiego rodzaju zawody sportowe odbywające się na boiskach sportowych (Orlikach); biegi wzdłuż szlaków turystycznych, a w okresie zimy biegi narciarskie. Imprezy kulturalne powinny być oparte na miejscowej tradycji, które przyciągają swoją specyfikom turystów i naszych mieszkańców.

- Jakie są Pana plany dotyczące rozwoju komunikacji publicznej (tej dla mieszkańców i tej turystycznej) na terenie gminy?
- Komunikacja publiczna nie może pochłaniać z budżetu Gminy kwoty około 700 tysięcy złotych i w tym względzie będę szukał w drodze przetargu przewoźnika, który zrealizuje potrzeby naszych mieszkańców za kwotę niższą niż ta, którą corocznie wydajemy. Chcemy także razem z naszymi mieszkańcami poszukać takiego rozwiązania, który zadowoliłby wszystkie strony bez konieczności wydawania tak dużych funduszy. Wielu właścicieli obiektów turystycznych z rejonu Borowic, Sosnówki Górnej i Przesieki chciałoby, aby z tych miejscowości uruchomiony był transport do Karpacza i Szklarskiej Poręby, który przewoziłby turystów pod wyciągi zarówno w okresie letnim i zimowym. Gmina powinna ogłosić przetarg na takie usługi, udostępnić swoje przystanki, a właściciele pensjonatów dopłacali by do przewozów ( jeżeli taka byłaby konieczność).

- Jakie działania planuje Pan przeprowadzić w ramach współpracy podmiotów turystycznych i Urzędu Gminy? Jak Pan ocenia dotychczasową współpracę w tym zakresie?
- Już od dwóch lat, w ramach Stowarzyszenia prowadzimy współpracę z podmiotami turystycznymi i wszystkimi tymi, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Dwa lata temu zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami tych podmiotów i po zakończeniu spotkania wystosowaliśmy do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta gminy pismo informując ich o tym, że przedstawiciel tych branż mają wiele pomysłów, w których Gmina mogła im pomóc, chcieli aby władze Gminy zorganizowali spotkanie w tej sprawie. Niestety, nikt nie odpowiedział na ten apel.
Pierwszą rzecz, którą zrobiłbym po wyborach na wójta, to zorganizowałbym spotkanie w wszystkimi tymi, którym leżą na sercu sprawy turystyki. Po dyskusji opracował bym Plan działania, który chciałbym zrealizować razem gestorami turystyki. Obecne władze Gminy prowadzą tylko działania pozoracyjne, które nie przynoszą korzyści żadnej ze stron.
Nie wystarczy uczestniczyć w targach turystycznych, nakręcić film o naszej Gminie, aby od tego przybyło nam gości. To muszą być działania inwestycyjne, takie jak baseny termalne, trasy narciarskie, czy też kąpieliska na Zbiorniku Sosnówka, obiekty, które nas będą wyróżniać, na tle Karpacza i Szklarskiej Poręby

- Jakie inwestycje infrastrukturalne podczas zbliżającej się kadencji uważa Pan za najważniejsze do zrealizowania?
- Najważniejsze to takie, które mają zmienić wizerunek naszej Gminy:
- zakończenie tych inwestycji, które są obecnie realizowane i na które mamy już pozyskane fundusze;
- remont i modernizacja dróg gminnych. Chciałbym przeznaczać na ten cel z budżetu gminy 1 mln złotych. Wyremontować co najmniej 12 km dróg;
- wykorzystanie źródeł termalnych do budowy basenów z ciepłą wodą oraz zasilania w ciepłą wodę i ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej i mieszkań prywatnych w Podgórzynie;
- remont budynku nr 13 w Podgórzynie dla potrzeb mieszkańców tej miejscowości i całej Gminy;
- budowa mieszkań socjalnych;

- Bardzo wysokie opłaty za wodę i ścieki to jeden z gorąco komentowanych tematów ostatnich lat w gminie. Wg portalu internetowego www.cena-wody.pl Gmina Podgórzyn ma najwyższe stawki w Polsce. Czy widzi Pan jakiś sposób na ich obniżenie w przyszłości?
- Bardzo wysokie ceny wody i ścieków, to efekt działań władz poprzedniej kadencji i wejście do KSWiK. inwestycja ta pozwoliła nam skanalizować Ścięgny i Miłków, ale też mamy najwyższe w Polsce ceny. Jako Stowarzyszenie monitorujemy tą sytuacje i wpływamy na naszych radnych i władze Gminy, aby dokładnie sprawdzały kalkulacje cenową przedstawianą przez Spółkę. Widzę wiele sposobów na obniżanie kosztów wody i ścieków:
- nakłonienie wszystkich mieszkańców naszych miejscowości, aby przyłączyli się do sieci. Pozwoli to rozłożyć koszty amortyzacji na większą liczbę odbiorców;
- poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej wnikliwiej przyglądać się działaniom Spółki, aby niedopuszczać do sytuacji, gdzie podejmuje się działania nie zawsze korzystne dla naszych mieszkańców;
- sprawdzenie wszystkich odbiorców wody i korzystających z kanalizacji w zakresie niedopuszczania do przedostawania się wody opadowej do sieci kanalizacyjnej. Podraża to koszty obsługi i działania oczyszczalni ścieków w Marczycach.

- Bardzo słaba zimowa infrastruktura turystyczno-sportowa w miejscowościach gminy Podgórzyn wpływa negatywnie na liczbę turystów nas odwiedzających. Czy jako wójt zamierza Pan podjąć jakieś działania w celu stymulacji działań mających na celu zmianę tej sytuacji?
- Już wspomniałem, pragnąłbym, aby razem z inwestycją dotyczącą Drogi Sudeckiej powstały trasy narciarskie do Przesieki i Borowic. Do tego czasu będę aktywnie namawiał właścicieli tych obiektów turystycznych w Borowicach, Przesieki, Zachełmia, aby inwestowali w małe wyciągi, lodowiska, itd.

- Jakie ma Pan pomysły na ew. inwestycje lub przedsięwzięcia o charakterze turystyczno-sportowym w gminie, a szczególnie w okolicach podgórskich, w sąsiedztwie miejscowości: Sosnówka, Borowice, Przesieka i Zachełmie?
- Inwestycje i przedsięwzięcia turystyczno- sportowe w miejscowościach turystycznych Gminy. Nie jestem ekspertem w tym zakresie i dlatego zamierzenia o tym charakterze, będą wynikały z rzeczywistych potrzeb tych, którzy prowadzą działalność turystyczną. To oni będą organizowali i realizowali te imprezy. Gmina może tylko im pomóc i zabezpieczyć takie imprezy. Chciałbym namawiać gestorów turystycznych, aby wyspecjalizowali się w organizowaniu tych przedsięwzięć turystyczno- sportowych, które najbardziej odpowiadają ich bazie turystycznej i które mogłyby przyciągać wszystkich turystów, którzy w tym czasie przebywają w Naszej Gminie. Oczywiście nie zamierzam likwidować, tych zamierzeń i przedsięwzięć, które od wielu już lat organizowane są z powodzenie w miejscowościach Naszej Gminie.

- Jak ocenia Pan inicjatywę tzw. "rowerzystów jeleniogórskich" w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej na cmentarzyku jeńców wojennych nad Borowicami?
- Nie znam tej inicjatywy, ale moje zdanie mogę wyrazić tylko w ten sposób, że na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach leżą osoby, które zostały zamordowane lub zmarły w wyniku wycieńczenia i poniosły śmieć z rąk oprawców rasistowskich Niemiec. Ofiary wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, to nie ofiary czyjeś zemsty, tylko nieszczęśliwego wypadku lotniczego, dlatego jestem przeciwny tej inicjatywie.

- Na koniec sprawa promocji gminy w internecie. Jakie działania w tym zakresie planuje Pan podjąć?
- Promocja Gminy w Internecie jest bardzo mizerna. Internet, jako powszechne źródło informacji jest i musi stanowić poważnie źródło informacji, promującej Gminę nie tylko w Polsce, ale w Europie i państwach byłego obozu Wschodniego. Strony dotyczące promocji Gminy musza być wydawane w kilku językach, tak aby mogły dotrzeć do wszystkich tych, którzy chcą do nas przyjechać. Osobiście, bardzo często korzystam ze stron internetowych BIP Gminy Podgórzyn i z przykrością stwierdzam, że wiele stron od 2007 roku nie jest prowadzona. Do promocji Gminy w Internecie trzeba pozyskać osoby, które się na tym znają i które za niewielkie pieniądze będą chcieli je profesjonalnie prowadzić. Myślę, że w Urzędzie Gminy powinna być osoba, która będzie pilnowała tych spraw, a Internet będzie powszechnie wykorzystywany pomiędzy interesantem, a urzędnikami.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Tomasz Łuszpiński, www.Borowice.pl
współpraca: Michał Ciesielski, www.Przesieka.pl oraz użytkownicy forum.Przesieka.pl
Marczyce, 17 listopada 2010 roku
Przewodnik górski sudecki
Przewodnik Borowice Horský průvodce po Krkonošském národním parku
Atrakcje turystyczne
Karkonoski Park Narodowy
GOPR - - - Lawiny - - - PTTK
Przejścia graniczne
Trasy piesze - - - - - - - GOT
Trasy rowerowe
Wycieczki samochodowe
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Biegi przełajowe
Wspinaczka skałkowa
Adventure racing - - - - MTB

Likier Karkonoski


Autorzy - - - Napisz do nas
Start z nami - Konta e-mail
Księga gości - Linki - Sondy
Statystyka - - - - - - - Forum
Wpisz swój email
Prawa autorskie
Reklama - - - - Reprodukcje

Piknik-ze-sztuka Piknik ze sztuką
Dziura w skale
Podgórzyn 30.08.2008
plener artystyczny!
Rajd-Karkonoski 23. Rajd Karkonoski
dwukrotnie OS
Borowice 31.08.2008
nie dogonili Francuza!
Dozynki Dożynki gminne
Biesiadowanie bez granic
Miłków 06.09.2008
plon niesiemy!
Press-Challenge Mistrzostwa Polski
Dziennikarzy w Adventure
Będkowice 18.10.2008
zajęliśmy 4 miejsce!
Apel-Poleglych-2008 Apel Poległych 2008
na cmentarzu jeńców
Borowice 06.11.2008
Stańcie do Apelu!
Sztolnie Sztolnie Kowary
kopalnie uranu
Kowary 19.07.2008
ciekawostka!
Gitara-i Gitarą i ...
XX edycja, koncerty
Borowice 25.07.2008
w krainie łagodności!
Jenny-Weisgerber Jenny Weisgerber
koncert pod Kaplicą
Sosnówka 26.07.2008
oj, jak pięknie!
Odpust-Sw-Anny Odpust Św. Anny
msza i festyn
Sosnówka 27.07.2008
wygrałem zakład!
Gorskie-MP Górskie Mistrzostwa
Polski w kol. szosowym
Borowice 02.08.2008
Maja Włoszczowska!
Press-Challenge Powiatowe obchody
Dnia Strażaka
Borowice 10.05.2008
sztandar i odznaczenia
Zjazd-Zabytkowych-Pojazdow-Pozarniczych Zjazd Zabytkowych
Pojazdów Pożarniczych
Karpacz 05.07.2008
pompy na parę!
Relikwie-Sw-Jana-z-Dukli Odpust w Kaplicy
Św. Jana z Dukli
Borowice 05.07.2008
przekazanie relikwii!
Petla_Karkonosko-Izerska Pętla Karkonosko-Izer.
szosowcy i górale
Karkonosze 06.07.08
rekord Galińskiego!
Park-Miniatur Park Miniatur
zabytki Dolnego Śląska
Kowary 19.07.2008
szczerze polecamy!

Strona istnieje od 25 lutego 2004 r.
Ostatnich zmian na stronie dokonano w dniu 30 maja 2016 r.
POGODA Napisz do mnie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2014 Tomasz Łuszpiński