Geschichte
Alte Ansichtskarten
Geografie
Geologie
Wasser
Naturschutz
Zufahrt
Pläne
Karten
Klima und Wetter
Gebäude
Einwohnerschaft
Flora
Fauna
"Gitarą i Piórem"
Regionale Kochkunst
Gastronomie und Geschäfte
Übernachtung
Sport
Galerie
Institutionen
Kirche
Wörterbuch
Monographie

MTB Borowice.pl 2007
Treffen am 22.02.2007
WOSP 2007
Neue Personen in Gemeinde

Polski

English

Deutsch

Český


Ochrona przyrody

Z uwagi na mały ruch turystyczny okolica jest w miarę czysta, ale mogłoby być lepiej, gdyby niektórzy mieszkańcy zaprzestali łatania dziur w drogach popiołem z pieców i śmieciami oraz wyrzucaniem ich w rejonie potoków!


Grzbiet Karkonoszy w rejonie Ptasich Skał, koło Strażnicy Smogorniak

Proces rozpadu śmieci przebiega bardzo wolno, w górach jest jeszcze bardziej wydłużony. Przykładowy czas rozkładu wybranych artykułów:

Rodzaj produktuCzas
chusteczka higieniczna3 mies.
ogryzek jabłkado 6 mies.
niedopałek papierosa3-5 lat
listek gumy do żucia5 lat
zapalniczka100 lat
plastikowa torba450 lat
puszka aluminiowado 500 lat
plastikowa butelkado 1000 lat
szklana butelkado 4000 lat

Jeśli schodzisz w dół i widzisz puszkę lub plastikową albo szklaną butelkę – zabierz ją ze sobą do najbliższego kosza na śmieci. Oszczędzisz naturze minimum kilkuset lat walki.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64, poz. 306): „wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 11265 ha, położoną w województwie jeleniogórskim. W skład otuliny wchodzą obszary (...) gruntów wsi Borowice określonych granicą, która biegnie południową granicą oddziałów nr 89, 83, zachodnią granicą oddziałów nr 68, 71, 74, 73, 77, 76, północną granicą oddziałów od nr 217 do nr 221, wschodnią granicą oddziałów nr 198, 173, 95, 94 (według mapy Nadleśnictwa Śnieżka, obręb Śnieżka, z dnia 1 stycznia 1989 r.)”.

W Borowicach wybudowano w 1997 roku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu CMM-150, która znajduje się w pobliżu zbiegu potoków. Inwestycja została częściowo sfinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach funduszu pomocowego Phare. Oczyszczane są ścieki bytowo-gospodarcze z Borowic w ilości 40 m3/dobę. Ścieki są odprowadzane do Kaczej, która jest prawobrzeżnym dopływem Podgórnej. W celu dalszej poprawy stanu czystości wód Podgórnej należy uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości Przesieka, Podgórzyn i Borowice, tzn. dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Przesiece i Podgórzynie i odprowadzić ścieki do niedociążonej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Marczycach (typu ZBW-BOS-BG) oraz dokończyć kanalizację miejscowości Borowice, gdzie eksploatowana jest niedociążona oczyszczalnia typu CMM-150.

Zbiorniki na odpadki plastiku, szkła białego, szkła kolorowego oraz puszek znajdują się:
- w Borowicach, przy domu Bajka, naprzeciw Kawiarni Dorotka przy Skalniku,
- w Podgórzynie Górnym, przy Skałce oraz przy sklepach na krzyżówce.

Za wywóz śmieci odpowiada Zakład Usług Komunalnych w Miłkowie. Raz na jakiś czas organizowany jest także wywóz nieczystości wielkogabarytowych. Przydałoby się raz do roku zorganizować zbiórkę śmieci.
Touristik
Karkonoski Nationalpark
"GOPR"
Lawinen
"PTTK"
"GOT"
Grenzübergänge
Wanderungen
Fahrrad
Autoreisen
Ski
Laufski
Läufe
Felssteige

Autor
Schreib an uns
Als Startseite einstellen
Gästebuch
Links
Sonden
Statistik
Auszeichnungen
Schick uns Email-Addresse
Copyright
Werbung
Reproduktionen
E-mail Addresse

Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Finał WOŚP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!
Bal Bal karnawałowy
Ośrodek Skalnik
Borowice 10.02.2007
wspaniała zabawa!

Diese Seite funktioniert seit 25.02.2004
Die letzte Aenderungen gemacht am 12.03.2007
WETTER Schreib an uns
Alle Rechte vorbehalten © 2004-2007 Tomasz Luszpinski