Historie
Staré pohlednice
Geografie
Geologie
Povrchové vodstvo
Ochrana přírody
Příjezd
Plánek Borovic
Mapa okolí
Klima a počasí
Architektura
Obyvatelé
Květena
Zvířena
Kytarou a perem
Krajová kuchyně
Gastronomie a obchody
Možnosti ubytování
Sportovní soutěže
Galerie
Instituce
Kostel
Slovníček vlastních názvů
Monografie Borovic

MTB Borowice.pl 2007
Borowice 22.02.2007
WOSP 2007
Wybor 2006

Polski

English

Deutsch

Český


Flora

Karkonosze charakteryzują się dobrze wykształconymi piętrami roślinnymi: regiel dolny i górny, strefa supalpejska i alpejska. Piętro pogórza sięga do wysokości 500 m n.p.m. Ze względu na wczesne osadnictwo, rolnictwo i rozwój przemysłu piętro pogórza zostało silnie zurbanizowane.

Borowice leżą na Pogórzu Karkonoskim, w tzw. w Karkonoskim Padole Śródgórskim, na wysokości około 700 m nad poziomem morza, zajmując obszerną polanę śródleśną, zaliczając się do strefy regla dolnego. Jest ona najbardziej przeobrażona przez człowieka, charakterystyczne dla niej są na przykład pola uprawne w sąsiedztwie lasów. Typowym gatunkiem dla omawianego obszaru jest świerk, który w XX wieku (po wycięciu w XVII, XVIII i XIX stuleciach pierwotnego lasu mieszanego) ze względu na dużą wygodę obróbki świerkowego drewna, został masowo posadzony przez człowieka. Na niektórych terenach regla dolnego do teraz zachowały się fragmenty pierwotnych lasów bukowo-jodłowo-sosnowych.


Szyszki

Flora polskich Karkonoszy liczy ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, ponad 450 gatunków mszaków i ok. 400 gatunków porostów. Występuje tu wiele gatunków chronionych oraz reliktów i endemitów.

Piętro regla dolnego (500 - 1000 m n.p.m.) charakteryzują lasy bukowe: kwaśna buczyna górska i żyzna buczyna sudecka, które w przeszłości były najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami leśnymi Karkonoszy, dziś zajmują jedynie ok. 5% powierzchni leśnej Parku. Większość karkonoskich lasów bukowych została wycięta dla potrzeb przemysłu, ich miejsce natomiast zajęły sztuczne monokultury świerkowe.

Pas regla górnego (1000 - 1250 m n.p.m.) porastają głównie wysokogórskie bory świerkowe. Rosnące tu świerki charakteryzują się zbieżystymi pniami i sięgającymi podłoża koronami, a także bardzo rozbudowanym systemem korzeniowym. Na tej wysokości spotkać można również brzozę, jarzębinę i kosodrzewinę.

Na średniej wysokości 1250 m n.p.m. w Karkonoszach występuje górna granica lasu, ponad którą występuje piętro subalpejskie (1250-1450 m n.p.m.), zwane również piętrem kosodrzewiny. Koncentruje ono najcenniejsze zbiorowiska roślinne Karkonoszy. Dominującym gatunkiem jest tu kosodrzewina. Cennymi zbiorowiskami roślinnymi tego piętra są także endemiczne subalpejskie zarośla krzewów liściastych. Na uwagę zasługują również ziołorośla z pięknie kwitnącym modrzykiem górskim i miłosną górską. Piętro subalpejskie jest miejscem występowania wierzchowinowych torfowisk wysokich, których wiek szacuje się na ok. 5000 lat.

Piętro alpejskie (1450-1602 m n.p.m.) obejmują kamieniste zbocza najwyższych szczytów karkonoskich (Śnieżka, Wielki Szyszak) oraz fragmenty skalistych ścian kotłów polodowcowych. Występują tu nieliczne rośliny, które zdołały przystosować się do trudnych warunków wysokogórskich (sit skucina, widlicz (widłak) alpejski, jastrzębiec alpejski i rozchodnik alpejski).

Szata roślinna w Karkonoszach, typowa dla sfery umiarkowanej, wzbogacona jest przez relikty epoki lodowej i relikty alpejskie, do których należą m.in.: gnidosz sudecki, malina moroszka, wierzba lapońska, wełnianeczka alpejska, śledziennica naprzeciwlistna, wszewłoga górska, kuklik górski i in. Wśród roślin, których zasięg nie wykracza poza obszar Karkonoszy wyróżnić należy: jarzębinę sudecką, dzwonek karkonoski, skalnicę śnieżną.


Jesion Idy ma ok. 2,5 metra w obwodzie

Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych i piętrowy układ roślinności wpływa na złożoność świata zwierzęcego.

Opisy gatunków drzew, krzewów, roślin runa leśnego, kwiatów i ziół oraz grzybów znajdują się w Monografii Borowic.
Turistické zajímavosti
Krkonošský národní park
GOPR
Laviny
PTTK
GOT
Hraniční přechody
Trasy pro pěší
Cyklotrasy
Výlety autem
Sjezdové lyžování
Běžecké lyžování
Přespolní běh
Skalní lezení

Autoři
Napiště nám
Jako domovská stránka
Kniha návstěv
Linky
Sondy
Statistika
Ocenění
Napište svůj e-mail
Autorská práva
Reklama
Reprodukce
E-mail Borovice.pl

Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Finał WOŚP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!
Bal Bal karnawałowy
Ośrodek Skalnik
Borowice 10.02.2007
wspaniała zabawa!

Stránka funguje od 25. února 2004
Poslední změny na stránce byly provedeny 12. března 2007
Počasí Napište nám
Všechna práva vyhrazena © 2004-2007 Tomasz Łuszpiński