Historia
Stare pocztówki
Geografia
Geologia
Wody powierzchniowe
Ochrona przyrody
Dojazd
Plany Borowic
Mapy okolic
Klimat i pogoda
Zabudowania
Mieszkańcy
Flora
Fauna
Gitarą i Piórem
Kulinaria regionalne
Gastronomia i sklepy
Baza noclegowa
Imprezy sportowe
Galerie
Instytucje
Kościół
Słownik nazw własnych
Monografia Borowic

Wybory 2006
Wyniki piłkarzy
Gitarą i Piórem 2006
Zima Wiosna Lato 2006

Polski

English

Deutsch

Český


Wywiad z kandydatem na wójta Podgórzyna, Panem Robertem Tarsą


Robert Tarsa

- Na samym wstępie chcielibyśmy, aby powiedział Pan coś o sobie.
- Mieszkańcem gminy Podgórzyn jestem od 16 lat, aktualnie mieszkam w Przesiece. Mam 42 lata. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyłem w 1990 r., ukończyłem ponadto w 1997 r. z wyróżnieniem Studia Podyplomowe z zakresu Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na tym samym wydziale. Zawodowo jestem związany z samorządem terytorialnym od początku tj. od 1990 r. Przez osiem lat pracowałem w gminie Mysłakowice początkowo jako Sekretarz Gminy po wygranym konkursie, później jako Wicewójt Gminy. Kolejne cztery lata 1998-2002 pracowałem w Szklarskiej Porębie początkowo jako Sekretarz Miasta później zostałem wybrany przez Radę Miasta na funkcję Zastępcy Burmistrza, którą pełniłem do momentu wyboru na Wójta Gminy Podgórzyn.

- Jakie będą widoczne dla turystów i mieszkańców efekty inwestycji proturystycznych gminy w najbliższych latach, jeśli zostanie Pan Wójtem?
- Efekty inwestycji proturystycznych w szerokim znaczeniu tego określenia są już widoczne w obecnej kadencji w postaci wielu nowych punktów oświetlenia drogowego ( w następnej kadencji będą montowane kolejne punkty oświetlenia, co z pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa), wyremontowane zostało ponad 5 km dróg gminnych, dokończyliśmy kanalizację Podgórzyna, Górnej Sosnówki i Przesieki – I etap oraz modernizację czyszczalni ścieków w Marczycach. Poza tym planowane są dalsze inwestycje z zakresu budowy boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci, drogownictwa, wodociągowania, oznakowania turystycznego, punktów widokowych, zagospodarowania wielu atrakcji turystycznych, szczególnie zbiornika Sosnówka oraz dalszą organizacją zapoczątkowanych w tej kadencji cyklu imprez rowerowych. Wspólnie z Nadleśnictwem Śnieżka przy poparciu władz Spindlerowego Mlyna planujemy remont drogi Sudeckiej i odcinka drogi do przejścia granicznego. Już w tej kadencji pomimo, że zbiornik Sosnówka udało się pozyskać dwóch poważnych inwestorów, którzy na terenach położonych przy zbiorniku zbudują hotel 3 gwiazdkowy oraz obiekt spa o wysokim standardzie usług, przyczyniając się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszej Gminy, ale zarazem stworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy.

- Czy poza rozwojem turystyki zamierza Pan podjąć działania wspierające rozwój innych gałęzi gospodarki przynoszących zysk mieszkańcom gminy? Jeśli tak, to jakie?
- Turystyka jest bardzo ważną dziedziną rozwoju naszej Gminy, jednak nie można zapominać o innych inwestorach, którzy prowadzą lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub usługową w innym zakresie. W obecnej kadencji gmina to znaczy Rada Gminy wspólnie z Wójtem Gminy oraz sołtysami zdecydowała, że wobec nowych inwestycji na terenie Gminy zastosowane będą ulgi inwestycyjne w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Dotyczy to zarówno obecnie prowadzących działalność gospodarczą ( także w zakresie turystyki ) ale także jest skierowane do nowych podmiotów gospodarczych, którzy dopiero rozpoczną taką działalność. W trakcie tej kadencji Rada Gminy na wniosek Wójta uznała, że obciążenia podmiotów gospodarczych z tytułu podatków lokalnych oraz ceny za wodę, ścieki i odpady pozostaną na prawie niezmienionym poziomie, tak aby już działające podmioty gospodarcze nie musiały szukać bardziej przyjaznych „kosztowo” samorządów.

- Jakie inwestycje w gminie Podgórzyn są najważniejsze?
- W gminie Podgórzyn najważniejszymi inwestycjami komunalnymi z punktu widzenia skali oraz kosztów są inwestycji z zakresu infrastruktury tj. wodociągowania, kanalizacji, komunikacji (drogownictwa) , oświetlenia itd. W pozostałym zakresie działalności gospodarczej władze samorządowe winny stworzyć dla inwestorów już działających na terenie Gminy jak i tych którzy taką działalność dopiero rozpoczną optymalne warunki do funkcjonowania, oczywiście w zakresie możliwości prawnych Gminy.

- Czy zamierza Pan podjąć działania zmierzające do podniesienia poczucia bezpieczeństwa w miejscowościach gminy? Jeśli tak, to jakie?
- W zakresie poprawy bezpieczeństwa, już na początku obecnej kadencji przekazałem do dyspozycji policji samochód sosnowy Daewoo Nexia, którym wcześniej jeździła Pani Wójt. Była to reakcja na stwierdzenie Komendanta Komisariatu Policji w Karpaczu, że policjanci nie mają czym jeździć do zdarzeń. Gmina wynajmuje obecnie policji po kosztach własnych pomieszczenia na siedzibę rewiru dzielnicowych w Podgórzynie. Ponadto każdego roku na sesji Rady Gminy jest dokonywana ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy. W sesji tej oprócz policji uczestniczą także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, GOPR oraz przedstawiciel ochotniczych jednostek straży pożarnych z terenu Gminy. W budżecie Gminy każdego roku przewidziane są znaczne środki finansowe dla jednostek OSP z terenu naszej Gminy z przeznaczeniem na szkolenia ochotników, ich wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i sprzęt pożarniczy. Ile mieszkańcy Gminy zawdzięczają strażakom ochotnikom można było się przekonać nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także przy ostatniej sierpniowej powodzi. W następnej kadencji chciałbym te działania kontynuować a także przekonać Komendanta Miejskiego Policji, że dwóch dzielnicowych na terenie naszej Gminy to znacznie za mało w stosunku do potrzeb mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych będziemy występować do policji o pomoc w zabezpieczeniu wielu imprez sportowych i kulturalnych, które odbywać się będą na terenie Gminy.

- Jaki przyjął Pan sposób prowadzenia kampanii wyborczej?
- Prowadzenie kampanii wyborczej to nie tylko okres przed wyborami. Mieszkańcy wybrali Wójta Gminy i Radę Gminy w wyborach bezpośrednich po to aby realizowali i reagowali na potrzeby mieszkańców. Taką rolę widzę dla Wójta, który winien w pełni współpracować z radnymi, radami sołeckimi i sołtysami. Taki sposób postępowania przyjąłem od początku kadencji i zamierzam go kontynuować w następnej kadencji o ile mieszkańcy uznają, że warto powierzyć mi to zadanie. Dobra współpraca z Radą Gminy to nie tylko slogan ale konieczność jeżeli chcemy zrealizować wiele ważnych zadań. W tych wyborach wspólnie ze mną do Rady Gminy startuje ośmiu radnych z obecnej kadencji; są to radni, którzy w poprzednich wyborach startowali z różnych komitetów wyborczych, jednak po 4 latach dobrej współpracy uznali, że warto te działania wspólnie kontynuować dla dobra naszych mieszkańców. W obecnej kampanii wyborczej uznaliśmy, iż najlepszą formą zapoznania się programami wyborczymi kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta będą wspólne spotkania z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach. Terminy i miejsce tych spotkań ustalone są przez Sołtysów. Serdecznie zapraszam na te spotkania.

3 listopada godz. 17.00 – Sosnówka (remiza OSP)
4 listopada godz. 17.00 – Marczyce (zajazd U Ani)
6 listopada godz. 17.00 – Miłków (szkoła podstawowa)
7 listopada godz. 17.00 – Zachełmie (miejsce jeszcze nie ustalone- kontakt z Panią Sołtys )
8 listopada godz. 17.00 – Staniszów (szkoła podstawowa)
9 listopada godz. 17.00 – Podgórzyn (szkoła podstawowa)
10 listopada godz. 17.00 – Borowice (miejsce jeszcze nie ustalone – kontakt z Panią Sołtys).

- Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy wygranej 12 listopada.

Tomasz Łuszpiński, www.Borowice.pl oraz Michał Ciesielski, www.Przesieka.pl


Plakat wyborczy Roberta Tarsy


Informacja dla wyborców od Pana Roberta Tarsy

Atrakcje turystyczne
Karkonoski Park Narodowy
GOPR
Lawiny
PTTK
GOT
Przejścia graniczne
Trasy piesze
Trasy rowerowe
Wycieczki samochodowe
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Biegi przełajowe
Wspinaczka skałkowa

Autorzy
Napisz do nas
Start z nami
Księga gości
Linki
Sondy
Statystyka
Forum
Wpisz swój email
Prawa autorskie
Reklama
Reprodukcje
Konta e-mail

Odpust-Sw-Anny Odpust Św. Anny
koncert, msza, festyn
Sosnówka 23.07.2006
wspaniała impreza!
Gitara-i-Piorem Gitarą i Piórem
XVIII edycja, koncerty
Borowice 04.08.2006
deszczowa aura...
Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!

Strona istnieje od 25 lutego 2004 r.
Ostatnich zmian na stronie dokonano w dniu 30 października 2006 r.
Napisz do mnie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2006 Tomasz Łuszpiński