Historia
Stare pocztówki
Geografia
Geologia
Wody powierzchniowe
Ochrona przyrody
Dojazd
Plany Borowic
Mapy okolic
Klimat i pogoda
Zabudowania
Mieszkańcy
Flora
Fauna
Gitarą i Piórem
Kulinaria regionalne
Gastronomia i sklepy
Baza noclegowa
Imprezy sportowe
Galerie
Instytucje
Kościół
Słownik nazw własnych
Monografia Borowic

Wybory 2006
Wyniki piłkarzy
Gitarą i Piórem 2006
Zima Wiosna Lato 2006

Polski

English

Deutsch

Český


Wywiad z kandydatem na wójta Podgórzyna, Panią Mariolą Langer


Mariola Langer

- Na samym wstępie chcielibyśmy, aby powiedziała Pani coś o sobie.
- Mam 42 lata. Od urodzenia mieszkam w Staniszowie. Jestem mężatką, mam dwóch synów. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone podyplomowe studium menadżerskie, liczne kursy podnoszące moje kwalifikacje zawodowe.
W Urzędzie Gminy w Podgórzynie pracuję od 1990 r. i jest to dla mnie najważniejszy okres pracy zawodowej. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć jej przebieg. Zatrudniona byłam na stanowisku podinspektora ds. komunalnych a następnie inspektora ds. handlu i usług, inspektora ds. działalności gospodarczej i najmu lokali użytkowych, koordynatora ds. sportu i turystyki, inspektora ds. turystyki i promocji oraz piastowałam funkcje kierownicze w: referacie komunalnym, Centrum Informacji Turystycznej i obecnie referacie promocji gminy. Dzięki wielonastoletniemu stażowi pracy dokładnie poznałam mechanizmy funkcjonowania "organizmu" jakim jest gmina a moja wiedza obejmująca zagadnienia zarządzania gminą stanowi potencjał, który pragnę wykorzystać dla dobra naszych mieszkańców.

- Co zamierza Pani zrobić w zakresie rozwoju turystyki na terenie gminy?
- Co roku na temat zasad rozwoju turystyki powstają setki opracowań. Żadne nie ujawnia recepty na stuprocentowy sukces. Zmieniają się upodobania, stereotypy. Turysta jest wciąż wymagający i wymagania z roku na rok rosną. Musimy zadbać o wzrost standardu świadczonych usług turystycznych, o możliwości solidnego inwestowania a dzięki temu kreowania pozytywnego wizerunku gminy turystycznej.
Każde działanie musi być poprzedzone dokładną analizą. Tylko takie pragmatyczne podejście pozwoli na rzetelne określenie potrzeb w tej oraz innych dziedzinach. Należy wiedzieć co, gdzie i za ile inwestować. Do tego potrzebny jest całościowy plan przestrzennego zagospodarowania gminy. Na jego podstawie można skonstruować konkretną proturystyczną, i nie tylko, ofertę inwestycyjną.
Turystyka jest podstawową dziedziną życia gospodarczego Gminy Podgórzyn. Olbrzymi potencjał turystyczny Gminy Podgórzyn zmaterializowany jest w jej krajobrazie i bardzo korzystnym usytuowaniu przestrzennym.

TURYSTYKA=GOSPODARKA=ZYSK=WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Funkcję turystyczną i rekreacyjną naszej gminy rozwijać będę poprzez następujące działania: stworzenie warunków do budowy i rozbudowy sieci licznych obiektów i urządzeń technicznych w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury fizycznej takich, jak wyciągi, nartostrady, trasy narciarskie, ścieżki konne, ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, baseny, itd. Należy dążyć do uruchomienia rekreacji na zbiorniku "Sosnówka", opracować studium wykonalności na zagospodarowanie turystyczne Kotła Smogorni, przygotować dokumentację przygotowującą gminę do pozyskania środków unijnych na budowę aquaparku. Takie inwestycje przygotują gminę do świadczenia usług cały rok.
Ale turystyka to nie tylko inwestycje turystyczne i rzetelnie opracowana kompleksowa oferta wypoczynku, to także sprawnie działająca komunikacja, wyremontowane drogi, oświetlenie, bezpieczeństwo, czyste środowisko, sprawnie działający system opieki medycznej, to inwestycje telekomunikacyjne, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, to również sprawnie działająca Lokalna Organizacja Turystyczna, to skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

- Czy zamierza Pani podjąć działania mające na celu rozbudowanie zimowej oferty turystycznej gminy? Jeśli tak, to jakie?
- Zimową ofertę wypoczynku turystycznego wzbogacę o: zimowe imprezy rekreacyjne, trasy do biegu na nartach, miejsca do stworzenia sztucznych lodowisk. Należy bardzo poważnie myśleć o budowie wyciągu narciarskiego na Przełęcz Karkonoską oraz skoczni narciarskiej.

- Czy poza rozwojem turystyki zamierza Pani podjąć działania wspierające rozwój innych gałęzi gospodarki przynoszących zysk mieszkańcom gminy? Jeśli tak, to jakie?
- Turystka jest lokomotywą, która ciągnie liczne wagoniki a są nimi:
handel i usługi - gminna sieć handlu detalicznego objęta zostanie korzystnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, zakłady rzemieślnicze otrzymają wsparcie w związku z rozwojem frontu inwestycyjnego, produkcja pamiątkarska otrzyma pomoc w zakresie opracowania i realizacji spójnej strategii rozwojowej oraz poszerzenia rynku zbytu wyrobów, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego skorzystają z tytułu powiększenia zakresu świadczonych usług, zwielokrotniona liczba turystów i gości pobytowych na terenie gminy, w związku z podjętymi inwestycjami i przedsięwzięciami organizacyjnymi, umożliwi zarobkowanie licznej grupie drobnych sprzedawców i usługodawców w handlu obnośnym i stacjonarnym,
stworzenie sieci punktów informacji, stworzenie punktu "Jednej wizyty" gdzie turysta i mieszkaniec może uzyskać kompleksową informację o obiektach turystycznych, o miejscach noclegowych, atrakcjach, imprezach, gdzie będzie można uzyskać również informację o przedsięwzięciach gospodarczych gminy - oferty inwestycyjne,
usługi hotelowe i gastronomiczne - poszerzenie zakresu usług gastronomicznych o nowe punkty typu ciastkarnie, lodziarnie, herbaciarnie, kawiarnie, działania organizacyjne i innowacyjne poprzez wprowadzanie nowych atrakcyjnych form świadczonych usług i realizację profesjonalnych cyklów szkoleniowych we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi w całej Polsce,
agroturystyka - jako alternatywne źródło zarobkowania dla rolników.

- Jak zamierza Pani wspierać inicjatywy inwestorów?
- Stworzenie globalnego ekonomicznego systemu zachęt: ulg i zwolnień podatkowych w odniesieniu do inwestycji powstających od początku, jak i takich inwestycji, które mają na celu przeprowadzenie modernizacji oraz remontów (mam na myśli lokalnych gestorów bazy turystycznej, którzy chcą podnieść standard obiektu a nie mają środków finansowych), stworzenie strefy ekonomicznej.

- Gdyby przyszło Pani sformułować swoje hasło wyborcze, to jakby ono brzmiało?
- Turystyka ponad wszystko.

- Jak Pani ocenia zawartość oraz rolę jaką spełniają i powinny spełniać gminne strony internetowe - www.Podgorzyn.pl, www.Przesieka.pl i www.Borowice.pl?
- W dzisiejszej dobie Internet to najpotężniejsze narzędzie komunikacji. Gminne strony muszą być szybko dostępne, architektura stron prawidłowo zaplanowana - przejrzysta a zamieszczane w nich informacje rzetelne i aktualne. Tego oczekują i mieszkańcy i turyści a i nam samym pracuje się na nich łatwiej i przyjemniej. Należy zadbać o większą promocję tych stron nie tylko w wydawnictwach.

- Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy wygranej 12 listopada.

Tomasz Łuszpiński, www.Borowice.pl oraz Michał Ciesielski, www.Przesieka.pl


Plakat wyborczy Marioli Langer i "Turystycznej Gminy Podgórzyn"

Atrakcje turystyczne
Karkonoski Park Narodowy
GOPR
Lawiny
PTTK
GOT
Przejścia graniczne
Trasy piesze
Trasy rowerowe
Wycieczki samochodowe
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Biegi przełajowe
Wspinaczka skałkowa

Autorzy
Napisz do nas
Start z nami
Księga gości
Linki
Sondy
Statystyka
Forum
Wpisz swój email
Prawa autorskie
Reklama
Reprodukcje
Konta e-mail

Odpust-Sw-Anny Odpust Św. Anny
koncert, msza, festyn
Sosnówka 23.07.2006
wspaniała impreza!
Gitara-i-Piorem Gitarą i Piórem
XVIII edycja, koncerty
Borowice 04.08.2006
deszczowa aura...
Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!

Strona istnieje od 25 lutego 2004 r.
Ostatnich zmian na stronie dokonano w dniu 19 listopada 2006 r.
Napisz do mnie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2006 Tomasz Łuszpiński