History
Old postcards
Geography
Geology
Waters
Nature protection
Access
Surveys of Borowice
Environs' maps
Climate and weather
Buildings
Citizens
Flora
Fauna
"Gitar¹ i Piórem"
Local foods
Gastronomy and shops
Accommodation
Sport events
Gallery
Institutions
Church
Local names dictionary
Monograph of Borowice

MTB Borowice.pl 2007
Meeting 22.02.2007
WOSP 2007
Changes at Community

Polski

English

Deutsch

Èeský


Narciarstwo biegowe

£agodne œcie¿ki w rejonie Borowic stwarzaj¹ równie¿ œwietne warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Interesuj¹ce trasy do narciarstwa biegowego znajduj¹ siê w rejonie Prze³êczy pod Czo³em, pomiêdzy Borowcami a Karpaczem Górnym.


Narciarska trasa biegowa pomiêdzy Borowicami a Karpaczem Górnym


Trasa biegowa jest oddalona nieco ponad 1 km od Borowic


Dok³adna mapa trasy
Places worth visiting
Karkonoski National Park
Mountain Rescue Service
Avalanches
Polish Tourist Society
Mountain Tourist Distinction
Border crossing
Trips on foot
Trips by cycle
Trips by car
Skiing
Cross country skiing
Cross country runs
Rock climbing

Authors
Contact us
Set as start page
Guestbook
Links
Polls
Statistics
Forum
Add your e-mail
Copyright
Advertising
Replicas and copies
E-mail accounts

Gitara-i-Piorem Gitar¹ i Piórem
XVIII edycja, koncerty
Borowice 04.08.2006
deszczowa aura...
Powodz PowódŸ w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
du¿o wody!
FestynOSP Festyn stra¿acki OSP
pokazy stra¿ackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizê!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drog¹ Sudeck¹
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Fina³ WOŒP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!

Web page since 25th February 2004
Last changes on site made on 12th March 2007
WEATHER Contact us
All rights reserved © 2004-2007 Tomasz Luszpinski