History
Old postcards
Geography
Geology
Waters
Nature protection
Access
Surveys of Borowice
Environs' maps
Climate and weather
Buildings
Citizens
Flora
Fauna
"Gitarą i Piórem"
Local foods
Gastronomy and shops
Accommodation
Sport events
Gallery
Institutions
Church
Local names dictionary
Monograph of Borowice

MTB Borowice.pl 2007
Meeting 22.02.2007
WOSP 2007
Changes at Community

Polski

English

Deutsch

Český


Flora

Karkonosze charakteryzują się dobrze wykształconymi piętrami roślinnymi: regiel dolny i górny, strefa supalpejska i alpejska. Piętro pogórza sięga do wysokości 500 m n.p.m. Ze względu na wczesne osadnictwo, rolnictwo i rozwój przemysłu piętro pogórza zostało silnie zurbanizowane.

Borowice leżą na Pogórzu Karkonoskim, w tzw. w Karkonoskim Padole Śródgórskim, na wysokości około 700 m nad poziomem morza, zajmując obszerną polanę śródleśną, zaliczając się do strefy regla dolnego. Jest ona najbardziej przeobrażona przez człowieka, charakterystyczne dla niej są na przykład pola uprawne w sąsiedztwie lasów. Typowym gatunkiem dla omawianego obszaru jest świerk, który w XX wieku (po wycięciu w XVII, XVIII i XIX stuleciach pierwotnego lasu mieszanego) ze względu na dużą wygodę obróbki świerkowego drewna, został masowo posadzony przez człowieka. Na niektórych terenach regla dolnego do teraz zachowały się fragmenty pierwotnych lasów bukowo-jodłowo-sosnowych.


Szyszki

Flora polskich Karkonoszy liczy ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, ponad 450 gatunków mszaków i ok. 400 gatunków porostów. Występuje tu wiele gatunków chronionych oraz reliktów i endemitów.

Piętro regla dolnego (500 - 1000 m n.p.m.) charakteryzują lasy bukowe: kwaśna buczyna górska i żyzna buczyna sudecka, które w przeszłości były najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami leśnymi Karkonoszy, dziś zajmują jedynie ok. 5% powierzchni leśnej Parku. Większość karkonoskich lasów bukowych została wycięta dla potrzeb przemysłu, ich miejsce natomiast zajęły sztuczne monokultury świerkowe.

Pas regla górnego (1000 - 1250 m n.p.m.) porastają głównie wysokogórskie bory świerkowe. Rosnące tu świerki charakteryzują się zbieżystymi pniami i sięgającymi podłoża koronami, a także bardzo rozbudowanym systemem korzeniowym. Na tej wysokości spotkać można również brzozę, jarzębinę i kosodrzewinę.

Na średniej wysokości 1250 m n.p.m. w Karkonoszach występuje górna granica lasu, ponad którą występuje piętro subalpejskie (1250-1450 m n.p.m.), zwane również piętrem kosodrzewiny. Koncentruje ono najcenniejsze zbiorowiska roślinne Karkonoszy. Dominującym gatunkiem jest tu kosodrzewina. Cennymi zbiorowiskami roślinnymi tego piętra są także endemiczne subalpejskie zarośla krzewów liściastych. Na uwagę zasługują również ziołorośla z pięknie kwitnącym modrzykiem górskim i miłosną górską. Piętro subalpejskie jest miejscem występowania wierzchowinowych torfowisk wysokich, których wiek szacuje się na ok. 5000 lat.

Piętro alpejskie (1450-1602 m n.p.m.) obejmują kamieniste zbocza najwyższych szczytów karkonoskich (Śnieżka, Wielki Szyszak) oraz fragmenty skalistych ścian kotłów polodowcowych. Występują tu nieliczne rośliny, które zdołały przystosować się do trudnych warunków wysokogórskich (sit skucina, widlicz (widłak) alpejski, jastrzębiec alpejski i rozchodnik alpejski).

Szata roślinna w Karkonoszach, typowa dla sfery umiarkowanej, wzbogacona jest przez relikty epoki lodowej i relikty alpejskie, do których należą m.in.: gnidosz sudecki, malina moroszka, wierzba lapońska, wełnianeczka alpejska, śledziennica naprzeciwlistna, wszewłoga górska, kuklik górski i in. Wśród roślin, których zasięg nie wykracza poza obszar Karkonoszy wyróżnić należy: jarzębinę sudecką, dzwonek karkonoski, skalnicę śnieżną.


Jesion Idy ma ok. 2,5 metra w obwodzie

Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych i piętrowy układ roślinności wpływa na złożoność świata zwierzęcego.

Opisy gatunków drzew, krzewów, roślin runa leśnego, kwiatów i ziół oraz grzybów znajdują się w Monografii Borowic.
Places worth visiting
Karkonoski National Park
Mountain Rescue Service
Avalanches
Polish Tourist Society
Mountain Tourist Distinction
Border crossing
Trips on foot
Trips by cycle
Trips by car
Skiing
Cross country skiing
Cross country runs
Rock climbing

Authors
Contact us
Set as start page
Guestbook
Links
Polls
Statistics
Forum
Add your e-mail
Copyright
Advertising
Replicas and copies
E-mail accounts

Gitara-i-Piorem Gitarą i Piórem
XVIII edycja, koncerty
Borowice 04.08.2006
deszczowa aura...
Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Finał WOŚP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!

Web page since 25th February 2004
Last changes on site made on 12th March 2007
WEATHER Contact us
All rights reserved © 2004-2007 Tomasz Luszpinski