History
Old postcards
Geography
Geology
Waters
Nature protection
Access
Surveys of Borowice
Environs' maps
Climate and weather
Buildings
Citizens
Flora
Fauna
"Gitarą i Piórem"
Local foods
Gastronomy and shops
Accommodation
Sport events
Gallery
Institutions
Church
Local names dictionary
Monograph of Borowice

MTB Borowice.pl 2007
Meeting 22.02.2007
WOSP 2007
Changes at Community

Polski

English

Deutsch

Český


Ochrona przyrody

Z uwagi na mały ruch turystyczny okolica jest w miarę czysta, ale mogłoby być lepiej, gdyby niektórzy mieszkańcy zaprzestali łatania dziur w drogach popiołem z pieców i śmieciami oraz wyrzucaniem ich w rejonie potoków!


Grzbiet Karkonoszy w rejonie Ptasich Skał, koło Strażnicy Smogorniak

Proces rozpadu śmieci przebiega bardzo wolno, w górach jest jeszcze bardziej wydłużony. Przykładowy czas rozkładu wybranych artykułów:

Rodzaj produktuCzas
chusteczka higieniczna3 mies.
ogryzek jabłkado 6 mies.
niedopałek papierosa3-5 lat
listek gumy do żucia5 lat
zapalniczka100 lat
plastikowa torba450 lat
puszka aluminiowado 500 lat
plastikowa butelkado 1000 lat
szklana butelkado 4000 lat

Jeśli schodzisz w dół i widzisz puszkę lub plastikową albo szklaną butelkę – zabierz ją ze sobą do najbliższego kosza na śmieci. Oszczędzisz naturze minimum kilkuset lat walki.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64, poz. 306): „wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 11265 ha, położoną w województwie jeleniogórskim. W skład otuliny wchodzą obszary (...) gruntów wsi Borowice określonych granicą, która biegnie południową granicą oddziałów nr 89, 83, zachodnią granicą oddziałów nr 68, 71, 74, 73, 77, 76, północną granicą oddziałów od nr 217 do nr 221, wschodnią granicą oddziałów nr 198, 173, 95, 94 (według mapy Nadleśnictwa Śnieżka, obręb Śnieżka, z dnia 1 stycznia 1989 r.)”.

W Borowicach wybudowano w 1997 roku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu CMM-150, która znajduje się w pobliżu zbiegu potoków. Inwestycja została częściowo sfinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach funduszu pomocowego Phare. Oczyszczane są ścieki bytowo-gospodarcze z Borowic w ilości 40 m3/dobę. Ścieki są odprowadzane do Kaczej, która jest prawobrzeżnym dopływem Podgórnej. W celu dalszej poprawy stanu czystości wód Podgórnej należy uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości Przesieka, Podgórzyn i Borowice, tzn. dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Przesiece i Podgórzynie i odprowadzić ścieki do niedociążonej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Marczycach (typu ZBW-BOS-BG) oraz dokończyć kanalizację miejscowości Borowice, gdzie eksploatowana jest niedociążona oczyszczalnia typu CMM-150.

Zbiorniki na odpadki plastiku, szkła białego, szkła kolorowego oraz puszek znajdują się:
- w Borowicach, przy domu Bajka, naprzeciw Kawiarni Dorotka przy Skalniku,
- w Podgórzynie Górnym, przy Skałce oraz przy sklepach na krzyżówce.

Za wywóz śmieci odpowiada Zakład Usług Komunalnych w Miłkowie. Raz na jakiś czas organizowany jest także wywóz nieczystości wielkogabarytowych. Przydałoby się raz do roku zorganizować zbiórkę śmieci.
Places worth visiting
Karkonoski National Park
Mountain Rescue Service
Avalanches
Polish Tourist Society
Mountain Tourist Distinction
Border crossing
Trips on foot
Trips by cycle
Trips by car
Skiing
Cross country skiing
Cross country runs
Rock climbing

Authors
Contact us
Set as start page
Guestbook
Links
Polls
Statistics
Forum
Add your e-mail
Copyright
Advertising
Replicas and copies
E-mail accounts

Gitara-i-Piorem Gitarą i Piórem
XVIII edycja, koncerty
Borowice 04.08.2006
deszczowa aura...
Powodz Powódź w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
dużo wody!
FestynOSP Festyn strażacki OSP
pokazy strażackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizę!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drogą Sudecką
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Finał WOŚP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!

Web page since 25th February 2004
Last changes on site made on 12th March 2007
WEATHER Contact us
All rights reserved © 2004-2007 Tomasz Luszpinski